Igualtat

Per raons de claredat i economia lingüística s’ha utilitzat el masculí genèric en tot el text. No obstant això, les paraules utilitzades en masculí genèric s’han d’entendre referides tant a dones com a homes.